Dijk’s Toshiba-Airco Privacy verklaring

Veilig gebruik van Dijk’s / Toshiba-Airco website

Dijk’s / Toshiba-Airco in Maasbree heeft een contact- en sollicitatieformulier op deze website. Bij het invullen worden enkele van de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

  • Uw volledige naam
  • Uw adres (Straat, Huisnummer, Postcode en Woonplaats)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw eventuele vraag
  • De activiteit waar uw vraag betrekking op heeft
  • Uw CV (bij het sollicitatieformulier)

Wat doet Dijk’s / Toshiba-Airco met deze gegevens?

Dijk’s / Toshiba-Airco gebruikt deze gegevens om contact met u op te kunnen nemen op uw verzoek, via email ontvangt u een ‘afschrift’ van uw contactaanvraag. Mocht u Dijk’s / Toshiba-Airco een opdracht geven, dan kan hij de gegevens gebruiken in het belang van de werkzaamheden.

Hoe lang zal Dijk’s / Toshiba-Airco deze gegevens bewaren?

Dijk’s / Toshiba-Airco bewaart uw persoonsgegevens net zo lang als nodig voor uw informatieverzoek en/of gegeven opdracht. Als er geen overeenkomst tot stand komt tussen Dijk’s / Toshiba-Airco en u als opdrachtgever zal Dijk’s / Toshiba-Airco de persoonsgegevens binnen één maand verwijderen. Is er wel sprake van een opdracht/overeenkomst, dan zal Dijk’s / Toshiba-Airco deze gegevens maximaal één jaar bewaren.

Dijk’s / Toshiba-Airco verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht/overeenkomst met u, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Het bezoek aan deze website

Dijk’s / Toshiba-Airco in Maasbree gebruikt géén Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Wilt u uw gegevens aanpassen, bekijken of verwijderen?

U kunt Dijk’s / Toshiba-Airco verzoeken om opgeslagen gegevens te bekijken, aan te passen of helemaal te verwijderen. U kunt dit verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen sturen naar Dijk’s / Toshiba-Airco. Dijk’s / Toshiba-Airco zal binnen een maand op uw verzoek reageren.

Veiligheid

Dijk’s / Toshiba-Airco neemt de veiligheid en bescherming van de door u verstrekte gegevens heel serieus en doet er zoveel mogelijk aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaren en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De ‘Dijk’s / Toshiba-Airco’ website maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificering om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen, tips, op- of aanmerkingen

Als u het vermoeden heeft dat uw verstrekte gegevens niet afdoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u verdere informatie wilt hebben over de beveiliging van door Dijk’s / Toshiba-Airco verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dijk’s / Toshiba-Airco op.